banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 11 Mayıs 2020; Kabul tarihi: 8 Kasım 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 21 Mayıs 2021
doi:10.2399/yod.20.735528; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Yükseköğretim Alanında Yapılan Ulusal ve Uluslararası Çalışmalardaki Eğilimlerin Büyük Veri ve Veri Madenciliği ile İncelenmesi: 1965-2019
Onur İşbulan1 ORCIDID (E-mail), Nazire Burçin Hamutoğlu2 ORCIDID, Mübin Kıyıcı1 ORCIDID
1Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Sakarya
2Eskişehir Teknik Üniversitesi, Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi, Eskişehir
Özet
Geçmişten günümüze yükseköğretim alanında yapılmakta olan çalışmalar yükseköğretim kurumlarının sorunlarını küresel düzlemde ele alarak çözme misyonunu üstlenmektedir. Bu durum, kurumların farklı bakış açılarına sahip olmalarına, kendilerini güncel tutmalarına ve yükseköğretimdeki sorunlara vizyoner bir bakış açısı ile yaklaşımlarına olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada 1965-2019 yılları arasında yükseköğretim ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılan ve ERIC veri tabanında yer alan çalışmalar bilimetrik bakış açısı ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ise tematik olarak değerlendirilmiştir. Bu amaç kapsamında büyük veri mikro düzeyde analiz edilerek elde edilen bulgular ile birlikte, yükseköğretim alanında geçmişten günümüze yapılan çalışmalardaki eğilimler ortaya konulmaktadır. Eğilimler dikkate alındığında, Türkiye'de yapılan yükseköğretim çalışmalarının genelde tutum üzerine yoğunlaştığı, nicel yöntemlerin fazlaca kullanıldığı, yenilikçi çalışmalardan ziyade var olan durumun ortaya konulduğu çalışmalar göze çarpmaktadır. Çalışmada ERIC veri tabanında yer alan yükseköğretim ile ilgili 371.771 çalışma/makale; türüne, alanlarına, başlıklarına, yazarlarına, hedef kitlelerine ve yapıldığı yere göre incelenmiştir. Elde edilen sonuçların dönemsel olarak uluslararası ve ulusal boyutta birbirinden farklılaştığı gözlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular tartışılarak, gelecek çalışmalara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler arasında farklı yöntemlerin kullanılması gerektiği, var olan durumdan ziyade yükseköğretim alanında politika geliştirici çalışmalara ihtiyaç olduğu ve yükseköğretimde dijitalleşme gibi çalışmalara odaklanılması gibi öneriler yer almaktadır.
Anahtar Sözcükler: 1965-2019 yükseköğretim çalışmaları, büyük veri, ERIC, veri madenciliği, yükseköğretim
Makalenin atıf künyesi: İşbulan, O., Hamutoğlu, N. B., & Kıyıcı, M. (2021). Yükseköğretim alanında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalardaki eğilimlerin büyük veri ve veri madenciliği ile incelenmesi: 1965-2019. Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.20.735528
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.