banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 1 Nisan 2019; Kabul tarihi: 6 Aralık 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 21 Mayıs 2021
doi:10.2399/yod.20.547618; Telif Hakkı © 2021, Deomed
İktisat Bölümlerinin İktisat Eğitimine Katkısına Dayalı Bir Türk Üniversite Liginin Oluşturulması
Selim Baha Yıldız1 ORCIDID (E-mail), Volkan Alptekin2 ORCIDID, Sibel Selim3 ORCIDID
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Manisa
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İzmir
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Manisa
*Bu çalışmanın özeti "11th International Statistics Days Conference" adlı bilimsel etkinlikte sunulmuştur (3-7 Ekim 2018, Muğla).
Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de bulunan üniversitelerin iktisat bölümlerinin lisans öğretimi boyunca öğrenciler üzerinde yarattığı katma değerin ölçülmesidir. Çalışmanın analiz kısmında, üniversitelerin iktisat bölümlerinin; 2000-2012 yılları giriş taban puanı girdi ve 2004-2016 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) iktisat testi net ortalaması ise çıktı olarak kullanılmıştır. Veriler min-max yöntemine göre normalize edilmiş ve "Borda count" metoduna göre puanlama yapılıp, üniversiteler sıralanmıştır. Sıralama sonuçlarına göre Ankara Üniversitesi ilk, Hacettepe Üniversitesi ikinci ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) üçüncü sırada yer almışlardır. Sıralamanın ilk on sırasının altısında başkent Ankara'da bulunan üniversiteler elde etmiştir. Ankara'nın ön plana çıkmasında şehirdeki üniversitelerin köklü oluşu, KPSS ile ilgili destekleyici eğitim ve materyallere ulaşım kolaylığı ve çeşitliliği, akademik personeldeki istikrar, şehirdeki üniversitelerin ağırlıklı olarak tekli eğitim yapması, ülkedeki kamu kurumlarının merkezlerinin burada olması ve böylece öğrencilerin üst düzey kamu görevlileri ile daha fazla irtibat halinde olmalarından dolayı motivasyonlarının artmasının etkili olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Ankara, katma değer, KPSS, normalizasyon, üniversite sıralaması
Makalenin atıf künyesi: Yıldız, S. B., Alptekin, V., & Selim, S. (2021). Creation of a Turkish university league based on the contribution of their economics departments to economics education. Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.20.547618
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.