banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 7 Kasım 2019; Kabul tarihi: 12 Ekim 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Eylül 2021
doi:10.2399/yod.20.644139; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Yükseköğretimde Yaşanan Uzaktan Eğitim Sorunlarının Değerlendirilmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması
Güngör Kil1 ORCIDID, Salih Uşun2 ORCIDID (E-mail)
1Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı, Antalya
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Muğla
Özet
Bu araştırmada, yükseköğretimde yaşanan uzaktan eğitim sorunlarını inceleyen çalışmaların meta-sentez yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Verilere, "uzaktan eğitim sorunları, yükseköğretimde uzaktan eğitim sorunları, e-öğrenme sorunları, çevrimiçi öğrenme sorunları, açıköğretim sorunları, web tabanlı öğrenme sorunları" anahtar kelimeleri kullanılarak Google akademik ve TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanlarından ulaşılmıştır. Belirlenen ölçütlere uygun Türkçe alanyazında 23 makale çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmaya dâhil edilen çalışmalar meta-sentez yöntemlerinden tematik sentez yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Araştırmada Walsh ve Downe'ın (2005) geliştirdiği meta-sentez aşamaları takip edilmiştir. Oluşturulan kodlar ve temalar frekans tablolarında sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonunda, yükseköğretimde uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar, "öğrencilerle ilgili sorunlar, eğitmenlerle ilgili sorunlar, sistemsel ve yönetimsel sorunlar, programla ilgili sorunlar ve altyapı ve finansman sorunları" olmak üzere beş başlık altında ele alınmıştır. Bu sorunlar arasında, en yüksek frekansın öğrencilerle ilgili sorunlarda, en düşük frekansın ise altyapı ve finansman sorunlarında olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Meta-sentez, uzaktan eğitim sorunları, yükseköğretim
Makalenin atıf künyesi: Kil, G., & Uşun, S. (2021). Yükseköğretimde yaşanan uzaktan eğitim sorunlarının değerlendirilmesi: Bir meta-sentez çalışması. Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.20.644139
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.