banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 19 Haziran 2020; Kabul tarihi: 3 Aralık 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 10 Eylül 2021
doi:10.2399/yod.20.006000; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Türkiye'deki Üniversitelerde Uzaktan Öğretim Uygulamaları Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Oğuz Işık1 ORCIDID (E-mail), Dilaver Tengilimoğlu2 ORCIDID, Perihan Şenel Tekin3 ORCIDID, Nurperihan Tosun4 ORCIDID, Aysu Zekioğlu5 ORCIDID
1Hacettepe Üniveristesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara
2Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
3Ankara Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Ankara
4Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas
5Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Edirne
Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki üniversitelerin öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde zorluk yaşayıp yaşamadıklarını ve sistemle ilgili görüşlerinin neler olduğunu belirlemektir. Kesitsel tarama yöntemi kullanılarak, bu araştırmanın verileri 5052 üniversite öğrencisinden elde edilmiştir. Araştırmadan toplanan verilere göre öğrencilerin %58.5'inin üniversitelerinde asenkron uzaktan eğitim dersleri bulunmaktadır. Uzaktan eğitim sınıflarına erişimle ilgili olarak öğrencilerin kendilerine atfedilebilecek problemler bilgisayarlardan ve internetten kaynaklanırken, sistemle ilgili problemler çoğunlukla bağlantı sorunları ve derslerin çok erken veya çok geç olmasıydı. Katılımcıların %73.7'si öğretim elemanları tarafından uzaktan eğitim sistemlerine yüklenen ders materyallerini yeterli veya kısmen yeterli bulurken, %36.7'si ödevleriyle ilgili kaynaklara erişimde sorun yaşadıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminden memnuniyet düzeyi 10 puan üzerinden 4.4 olarak bulunmuştur. Katılımcıların memnuniyet düzeylerinin öğrenim gördükleri üniversitenin sahiplik türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin değerlendirmeye göre öğrencilerin memnuniyet düzeyi genel olarak düşük olmakla birlikte vakıf üniversitelerinde (4.9 puan) devlet üniversitelerine göre (4.3 puan) daha yüksektir.
Anahtar Sözcükler: Covid-19 süreci, lisans öğrencileri, uzaktan eğitim, yükseköğretim
Makalenin atıf künyesi: Işık, O., Tengilimoğlu, D., Şenel Tekin, P., Tosun, N., & Zekioğlu, A. (2021). Evaluation of students' opinions regarding distance learning practices in Turkish universities during the Covid-19 pandemic. Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.20.006000
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.