banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 1, Nisan 2021,
Sayfa: 10-24
Derleme
Geliş tarihi: 27 Mart 2019; Kabul tarihi: 30 Ağustos 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 15 Şubat 2021
doi:10.2399/yod.20.545262; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Üniversitelere Bağlı Tıp Kütüphanelerinde Değişim ve Uygulama Örnekleri
Huriye Çolaklar ORCIDID (E-mail)
Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Bartın
*Bu çalışma, 22-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ev sahipliğinde ve ANKOS Derneği işbirliği ile İstanbul'da gerçekleştirilen 1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumunda sunulan bildiriden geliştirilerek yeniden düzenlenmiş ve üretilmiştir.
Özet
Tıp bilimi; hastalıklarla mücadele etme, iyileştirme, tedavi yöntemleri geliştirme, hastalıkları önleme, sağlıklı yaşam kalitesini artırma konularında sürekli araştırma yapar. Tıp bilimini destekleyen ve geliştiren tıp eğitimi oldukça eski bir geçmişe sahip olup, üniversitelerin tıp fakültelerinde nitelikli ve yetkin hekimlerin yetişmesini sağlar. Devletler, sağlık politikalarında sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla sağlık hizmetlerine ve eğitime önem verirler. Günümüzde hem tıp eğitiminin gerçekleştirilmesinde hem de kaliteli sağlık hizmetinin verilmesinde tıp kütüphanecilerinin klinik uygulamalara katılması, bilimsel araştırma faaliyetlerinde yer alması, tıp eğitimini desteklemesi ve üniversite hastanelerinde sağlık ekibinin ayrılmaz bir parçası olarak yer alması kaçınılmazdır. Hekimlerin, akademisyenlerin, öğrencilerin ve diğer sağlık profesyonellerinin iyi bir tıp eğitimi almalarının yanı sıra alanlarıyla ilgili doğru, güncel, kanıta dayalı bilgiyi en ekonomik, en hızlı ve en kolay bir şekilde elde etmeleri gerekir. Bu alanda gereksinim duyulan kanıta dayalı, tıbbi bilgi ve belgeyi tıp kütüphaneleri sağlar. Bu bağlamda tıp kütüphanelerinde sunulan hizmetler, sahip oldukları bilgi kaynakları ile elde edilen tıbbi bilginin yönetilmesi işlemleri kendine özgü özellikler taşır. Çalışmada, betimleme ve literatür incelemesi yönteminden yararlanılarak tıp kütüphanesi kullanıcılarının bilgi arama davranışları, aradıkları bilginin özellikleri ve bu kütüphanelerde sunulan bilgi hizmetleri değerlendirilmiştir. Bu konuda hem dünyada hem de Türkiye'deki önemli ve büyük tıp kütüphanelerinin bilgi hizmetlerine ilişkin uygulama örneklerine yer verilmiştir. Tıp kütüphanelerinin web sayfaları içerik, derme, tasarım, sundukları hizmetler ve yenilikler açısından analiz edilmiştir. Çalışmada, tıp kütüphanelerinin 21. yüzyıldaki değişimi ve tıp kütüphanecilerinin rolü incelenmiştir. Çalışma sonucunda tıp kütüphanelerinin bilgi yönetimi ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra kanıta dayalı tıp ile yeni hizmetler sunması, yeni roller ve yeni sorumluluklar üstlenmesine dikkat çekilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Bilgi hizmetleri, kütüphane hizmetleri, tıp kütüphaneleri, tıp okuryazarlığı, üniversiteler
Makalenin atıf künyesi: Çolaklar, H. (2021). Üniversitelere bağlı tıp kütüphanelerinde değişim ve uygulama örnekleri. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 10-24.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.