banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 1, Nisan 2021,
Sayfa: 25-37
Kavramsal Araştırma
Geliş tarihi: 30 Haziran 2020; Kabul tarihi: 9 Ekim 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 15 Şubat 2021
doi:10.2399/yod.20.012000; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Pandemi Döneminde Dijital Eğitim Teknolojisinin Dönüştürücü Etkisi Bağlamında Eğitim Hakkı ve Eğitim Politikaları
Muharrem Kılıç ORCIDID (E-mail)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara
Özet
Toplumsal yaşam ve kurumsal yapılarımız üzerindeki etkisinin öngörülemez biçimde sürmesi beklenen Covid-19 pandemisinin, bulaş riskini minimize etmek adına alınan en önemli sağlık tedbiri olan 'sosyal mesafe', toplumsal yaşamın akış dinamiğini tümüyle inkıtaya uğratmıştır. Bu kapsamda, organik bir sosyal bağlamda icra edilebilir nitelikte olan; başlıca eğitim-öğretim hizmetleri olmak üzere birçok sektör, geleneksel yapısal unsurlarının dışında yeni yapı dinamikleri üzerinden hızlı bir biçimlenme sürecine maruz kalmıştır. Dünya çapında, eğitim sistemlerinde krize yol açan pandemi ile ülkeler, acil bir eğitim politikası değerlendirme sürecine girmişlerdir. Bu çerçevede teknolojik imkanların kullanılması ile eğitim kesintisinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmamızda pandemi döneminde eğitim-öğretim süreçlerinin icra edildiği yeni yordam olarak nitelendirdiğimiz 'yapay tekno-sosyal ağın' eğitim paradigması açısından dönüştürücü etkisi konu edilecektir. Bunun yanında, kimisi yapay zekâ tabanlı olmak üzere geliştirilen ve pandemi öncesinde de destekleyici eğitim-öğretim mekanizmaları olarak kullanılan teknolojik donanımların, eğitim hakkı çerçevesinde ortaya çıkardığı imkân ve sorun alanları boyutlandırılacaktır. Bu noktada özellikle eğitim-öğretim hizmetlerinin dijital sunumu olarak nitelendirebileceğimiz 'uzaktan eğitim' veya 'çevrimiçi eğitim' uygulamaları tartışmanın yürütüleceği temel boyut olarak kaydedilebilir.
Anahtar Sözcükler: Covid-19, dijital eğitim, eğitim hakkı, eğitim teknolojisi, pandemi
Makalenin atıf künyesi: Kılıç, M. (2021). Pandemi döneminde dijital eğitim teknolojisinin dönüştürücü etkisi bağlamında eğitim hakkı ve eğitim politikaları. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 25-37.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.