banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 1, Nisan 2021,
Sayfa: 51-62
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 2 Ekim 2018; Kabul tarihi: 30 Ağustos 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 15 Şubat 2021
doi:10.2399/yod.19.021000; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Sosyal Yaşam mı, Öğrenim Kalitesi mi: Yükseköğretimde Hangisi Daha Önemlidir? Vakıf ve Devlet Üniversiteleri Arasında Bir Karşılaştırma
Önder Kethüda ORCIDID (E-mail)
Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Düzce
Özet
Yükseköğretim kurumları arasında arzulanan nitelik ve nicelikte öğrenci çekmek için rekabet her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, üniversitenin kurumsal imajını ve öğrenci memnuniyetini ve öğrenci sadakatini etkileyen faktörlerin araştırılması önemlidir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, üniversiteler tarafından öğrencilere sağlanan sosyal yaşam olanaklarının ve öğrenim kalitesinin üniversite kurumsal imajına, öğrenci memnuniyetine ve öğrenci sadakatine etkisini ortaya koymak ve sosyal yaşam ve öğrenim kalitesi değişkenlerinin bağımlı değişkenleri açıklama düzeylerini karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul'da bulunan 10 vakıf ve 5 devlet üniversitesinde kotalı örneklem yöntemi ile 829 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri seti Yapısal Eşitlik Modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre hem öğrenim kalitesinin hem de sosyal yaşamın üniversite kurumsal imajını ve öğrenci memnuniyetini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca, hem öğrenim kalitesinin hem de sosyal yaşam değişkenleri öğrenci sadakatini kurumsal imaj ve öğrenci memnuniyeti değişkenleri üzerinden dolaylı olarak etkilemektedir. Modelde yer alan değişkenler arası etki katsayılarındaki farklılıklardan hareketle, üniversitelere önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Devlet üniversitesi, öğrenci memnuniyeti, öğrenci sadakati, öğrenim kalitesi, sosyal yaşam, üniversite imajı, vakıf üniversitesi
Makalenin atıf künyesi: Kethüda, Ö. (2021). Which matters more in higher education: Social environment or teaching excellence? A comparison between private and public universities. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 51-62.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.