banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 1, Nisan 2021,
Sayfa: 63-73
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 7 Mayıs 2020; Kabul tarihi: 24 Ekim 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 24 Nisan 2021
doi:10.2399/yod.20.730970; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Erasmus Programına Katılan Türk Öğrencilerin Deneyimlerinden Hareketle Ortaya Çıkan Zorlukların ve Çelişkilerin Nitel Bir Analizi
Esin Aksay Aksezer1 ORCIDID (E-mail), Kutlay Yağmur1 ORCIDID, Fons van de Vijver1-4 ORCIDID
1Tilburg Üniversitesi, Kültür Çalışmaları Bölümü, Tilburg, Hollanda
2North-Western Üniversitesi, Psikoloji ve Sağlık Enstitüsü, Potchefstroom Kampüsü, Güney Afrika
3Queensland Üniversitesi, Psikoloji Okulu, Brisbane, Avustralya
4Ekonomi Yüksekokulu, Sosyo-Kültürel Araştırma Laboratuvarı, Moskova, Rusya
*Bu çalışmanın dar kapsamlı özeti, 2019 yılında Çanakkale'de gerçekleştirilen ve YÖÇAD tarafından düzenlenmiş olan 4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferasında (IHEC 2019) sunulmuştur.
Özet
Uluslararasılaşma, özellikle Erasmus programı, son yıllarda Türkiye'deki yükseköğretim alanını ve bu alanın paydaşlarını etkileyen başlıca süreçlerdendir. Uygulandığı coğrafyada ve Türkiye'de en bilinen ve yaygın öğrenci hareketlilik programı olan Erasmus, başladığı yıldan itibaren artan sayıda kurum ve öğrenciyi dâhil ederek dikkatleri üzerine toplamış başarılı bir örnek olarak değerlendirilmektedir. Erasmus programının öğrencilere sağladığı sosyal, kültürel, akademik ve profesyonel faydalara ve yaşanan zorluklara; Bologna Süreci'nin Türk yükseköğretimi üzerindeki etkilerine yönelik konular daha önce yapılmış farklı nitelikteki çalışmalarda ele alınmıştır. Bu kapsamda, hazırlık aşamasında, misafir eden kurum ya da ülkede ve döndükten sonra yaşanan çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve bürokratik zorluklara değinmek mümkündür. Ancak, yaşanan zorluklarla ilgili olarak, yeterince veya hiç ele alınmamış konular da bulunmaktadır. Bu çalışma daha az ele alınmış konulara değinmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda ele alınan başlıklar, farklılıklar üzerinden geliştirilen politika ve uygulamalar, proje yönetimi alanında yaşanan sıkıntılar (kapsayıcı olmak, finansal konular, sonuçlar) ve tüketim yaklaşımının uluslararası deneyimlere yansımaları olarak özetlenebilir. Bu konular, Erasmus programının kapsayıcı olma, ortak bir anlayış geliştirme ve farklı açılardan gelişim sağlaması gibi genel hedeflere ulaşma konusunda çelişkili bir resim ortaya çıkartabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla, bu başlıklarla program hedefleri ve sonuçları arasında ortaya çıkabilen farklılık ve zıtlıkların farkına varılmalı ve özellikle uygun öğrenci danışmanlığı, beklenti yönetimi ve daha esnek değerlendirme-yerleştirme yöntemlerinin geliştirilmesinin önemi değerlendirilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Erasmus, Türkiye, yükseköğretimde hareketlilik
Makalenin atıf künyesi: Aksay Aksezer, E., Yağmur, K., & van de Vijver, F. (2021). A qualitative study of Erasmus program challenges and paradoxes based on the experiences of students from Turkey. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 63-73.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.