banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 1, Nisan 2021,
Sayfa: 97-110
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 17 Nisan 2020; Kabul tarihi: 4 Ekim 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 15 Şubat 2021
doi:10.2399/yod.20.722456; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Öğrencilerin Lisansüstü Eğitimden Beklentileri ile Ders ve Danışman Seçme Süreçlerini Etkileyen Etmenler: Bir Şehir Üniversitesi Örneği
Fatmanur Özen1 ORCIDID (E-mail), Müzeyyen Altunbay2 ORCIDID
1Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Giresun
2Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Giresun
Özet
Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim; lisans eğitiminin ardından belirli kriterlere bağlı olarak devam ettirilen, tamamlanmasından sonra uzmanlık ve doktora yeterliklerinin kazanıldığı eğitim-öğretim sürecidir. Bu araştırmada Türkiye'de şehir üniversitesi statüsünde olan Giresun Üniversitesinde lisansüstü öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin lisansüstü eğitimden beklentileri, başka bir ifade ile lisansüstü eğitime devam etme gerekçeleri ile bu süreçte ders ve danışman seçmelerini etkileyen etmenler araştırılmaktadır. Araştırma nicel bir çalışmadır. Araştırmacılar tarafından alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda oluşturulan anket formunda yer alan sorularla Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı programlarda öğrenimlerini sürdüren bir grup lisansüstü öğrencisinden veri toplanmıştır. Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistik, kavramsal çağrışım ve betimsel analiz kullanılarak analiz edildiği araştırmanın sonuçları; araştırmaya katılan lisansüstü öğrencilerinin lisansüstü eğitimden temel beklentilerinin akademik kariyer yapmak olduğunu göstermektedir. Nitekim lisansüstü eğitim kendilerine en çok akademi ve gelişimi çağrıştırmaktadır. Öğrenciler, derslerini seçerken çalışacakları/araştırma yapacakları alanla ilgili dersleri seçmeye dikkat etmekte ve ders içeriklerini öğrenmek ve uygun dersleri seçmek için çoğunlukla dersin elektronik ortamda yayımlanmış içeriğinden faydalanmaktadırlar. Danışman seçiminde ise bir kısım lisansüstü öğrencisi danışmanını, akademik disiplin alanını göz önünde bulundurarak seçmişken; çoğunluğun danışmanı öğrencilerin fikirleri alınmadan atanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın yapıldığı iki enstitüde öğrencilerin ders ve danışman seçme süreçlerinin iyileştirilmesi; öğrencilerin lisansüstü eğitimden beklentileri doğrultusunda sunulan programların niteliklerinin artırılması gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Danışman seçimi, ders seçimi, lisansüstü eğitim, lisansüstü eğitim yapma nedeni
Makalenin atıf künyesi: Özen, F., & Altunbay, M. (2021). Öğrencilerin lisansüstü eğitimden beklentileri ile ders ve danışman seçme süreçlerini etkileyen etmenler: Bir şehir üniversitesi örneği. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 97-110.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.