banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 1, Nisan 2021,
Sayfa: 123-138
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 26 Haziran 2020; Kabul tarihi: 7 Ekim 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 14 Nisan 2021
doi:10.2399/yod.20.009000; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Covid-19 Sonrası Dönemde İşletme Bölümlerinin Dijital Çağ'a Yönelik Hazır Bulunuşluğu: Türkiye Örneği
Sahure Gonca Telli1 ORCIDID, Samet Aydın2 ORCIDID (E-mail)
1Maltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) Bölümü, İstanbul
Özet
Covid-19 pandemisi, dünya genelinde insan sağlığına karşı oluşturduğu tehdit bir yana sağlık sistemlerinin çöküşü endişesiyle hükümetler tarafından insan hareketliliğini ve sosyal yaşamı kısıtlayacak önlemler alınması nedeniyle tüm ülkelerin ekonomileri üzerinde yıkıcı etkilerde bulunmaktadır. Bu dönemde iş ilişkilerinde, çalışma biçiminde, tüketim davranışlarında meydana gelen köklü değişiklikler işletmeleri farklı yönetim stratejileri arayışına itmiştir. Meydana gelen değişikliklerin pek çok yönde kalıcı izler bırakacağı düşüncesinden hareketle "yeni normal" olarak tanımlanan pandemi sonrası dönemin gerektirdiği dijital dönüşüm ile işletmelerin bütün fonksiyonlarının dijitalleşmesi beklenmektedir. Üniversitelerdeki İşletme Bölümleri ve işletmecilik eğitimi, öğrencilerinin bu yeni döneme hazır olmaları, mezun olduktan sonra bu dönüşümün bir parçası ve hatta öncüleri olmaları konusunda önemli rol üstlenmektedir. Bu dönemde geleceğin yönetici adaylarının yetiştirildiği İşletme Bölümlerinin öğretim programlarının da yeniden ele alınması ve dijital topluma uyum sürecinde yeni gelişen sistemlere uygun hale dönüştürülmesi gerekmektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın temel amacı Türkiye'de geleneksel olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri altında yer alan İşletme Bölümlerinin ders planlarında dijitalleşmeye yönelik derslerin ne derece yer aldığının tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında Türkiye'de 2020 yılında mevcut olan bütün üniversitelerin faal durumda olan İşletme Bölümlerinin öğretim programları web sayfaları üzerinden taranmış, tüm zorunlu ve seçmeli ders havuzları incelenmiş ve dijitalleşme ile ilgili derslere ilişkin bir betimsel araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, dijital dönüşüme ilişkin derslerin Türkiye'deki İşletme Bölümü programlarında yer almaya başladığını ancak henüz yaygın şekilde kabul görmediğini göstermektedir. Covid-19 ardılı kalıcı etkiler bağlamında değerlendirildiğinde bu çalışma işletmecilik eğitiminin geleceğine dair oluşturacağı farkındalık ile literatüre katkı yapacaktır.
Anahtar Sözcükler: Covid-19, dijital dönüşüm, işletmecilik eğitimi
Makalenin atıf künyesi: Telli, S. G., & Aydın, S. (2021). Covid-19 sonrası dönemde işletme bölümlerinin Dijital Çağ'a yönelik hazır bulunuşluğu: Türkiye örneği. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 123-138.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.