banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 1, Nisan 2021,
Sayfa: 139-147
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 10 Ekim 2019; Kabul tarihi: 18 Haziran 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 15 Şubat 2021
doi:10.2399/yod.19.644818; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri
Muhammet İbrahim Akyürek ORCIDID (E-mail)
Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi, Ankara
Özet
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerine ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Türkiye'nin farklı illerindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören 384 lisans öğrencisi (birinci öğretim) oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Zaman Yönetimi Envanteri (ZYE) kullanılmıştır. Zaman Yönetimi Envanteri; Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilmiş, Türkçe'ye uyarlaması Alay ve Koçak (2002) tarafından yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin zaman yönetimi becerileri düzeyine ilişkin algılarının "orta düzeyde" olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin zaman yönetimi becerileri düzeyine ilişkin algılarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin "zaman tutumları" ve "zaman harcattırıcılar" konusunda cinsiyete göre beceri algıları farklılaşmaktadır. Üniversite öğrencilerinin "zaman planlaması" konusunda ise cinsiyete göre beceri algıları farklılaşmamaktadır. Bu araştırma, katılımcı grup olarak devlet üniversitesi öğrencilerini temel almıştır. Zaman yönetimi becerilerine ilişkin farklı eğitim kurumu tür ve kademelerinde, öğrenci ya da eğitimcilerle de benzer araştırmalar yapılabilir. Bu araştırmada öğrencilerin algısına göre, zaman yönetimi becerileri düzeyi cinsiyet değişkenine göre incelenmiştir. Öğrencilerin zaman yönetimi becerileri düzeyi; sosyo-ekonomik durum, yaş, bölüm gibi farklı demografik değişkenler açısından da araştırılabilir.
Anahtar Sözcükler: Üniversite öğrencileri, zaman yönetimi, zaman yönetimi becerileri
Makalenin atıf künyesi: Akyürek, M. İ. (2021). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 139-147.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.