banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 1, Nisan 2021,
Sayfa: 148-160
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 3 Ağustos 2019; Kabul tarihi: 4 Kasım 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 14 Nisan 2021
doi:10.2399/yod.20.601066; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Akademik Örgütlerde Politik Davranış Biçimi Olarak Sessizlik: Fenomenolojik Bir Araştırma
Nuray Akar ORCIDID (E-mail)
Akdeniz Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilişim Yönetimi Anabilim Dalı, Antalya
*Bu çalışma, Prof. Dr. Ferda Erdem danışmanlığında yürütülen "Örgütsel Yaşamda Sessizlik Olgusu: Akademik Örgütlerde Biçimsel Gruplardaki Sessizlik Üzerine Nitel Bir Araştırma" adlı doktora tezinden üretilmiştir.
Özet
Bu çalışma, akademik örgütlerde biçimsel gruplardaki sessizlik davranışının nedenlerinin ve anlamlarının açığa çıkarılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji yaklaşımı benimsenerek, Türkiye'de ilgili biçimsel yapı içerisinde sessizliği tecrübe etmiş 36 öğretim üyesinin katılımıyla derin ve geniş kapsamlı bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular akademik örgütlerde biçimsel grupların yapısal ve kültürel özelliklerinin ürettiği bağlamdaki sessizliğin psikolojik, sosyokültürel, bireysel, durumsal, yönetsel, örgütsel bağlama ve sisteme ilişkin faktörlere bağlı olarak geliştiğini ortaya koymuştur. Fenomenolojik veri analizinin son adımı olan dokusal ve yapısal betimlemelerin birleştirilmesi sonucunda oluşan ortak anlam da akademik örgütlerde biçimsel gruplardaki sessizliğin politik bir davranış biçimini yansıttığını göstermiştir. Çalışma, akademik örgütlerdeki biçimsel grup yapıları bağlamına özgü tespitleriyle örgütsel yaşamdaki sessizlik fenomenine yönelik farklı tanımlamalar ve anlayışlar geliştirmiştir.
Anahtar Sözcükler: Fenomenoloji, nitel araştırma, örgütsel sessizlik, politik davranış, Türk akademisyenler
Makalenin atıf künyesi: Akar, N. (2021). Akademik örgütlerde politik davranış biçimi olarak sessizlik: Fenomenolojik bir araştırma. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 148-160.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.