banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 1, Nisan 2021,
Sayfa: 174-184
Örnek Olay
Geliş tarihi: 10 Ekim 2020; Kabul tarihi: 28 Ocak 2021; Çevrimiçi yayın tarihi: 29 Mart 2021
doi:10.2399/yod.20.808759; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Akdeniz Üniversitesinin Araştırma Odaklı Üniversite Olma Süreci: Kurumsal Yapılanma, Hedefler, Faaliyetler ve Çıktılar
Erol Gürpınar1 ORCIDID, Burhan Özkan2 ORCIDID, Bekir Taner San3 ORCIDID, Erkan Alpsoy4 ORCIDID, Çiler Çelik-Özenci1 ORCIDID, Engin Karadağ5 ORCIDID (E-mail), Hilal Erkuş6 ORCIDID, Olgun Kitapçı7 ORCIDID
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Antalya
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Antalya
5Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Antalya
6Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Antalya
7Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pazarlama Bölümü, Antalya
Özet
Türk üniversiteleri dünya üniversite sıralama sistemlerinin pek çoğunda ilk 500 arasında listelenen üniversiteler arasında olmadığı gibi son beş yıldır mevcut yerlerini korumakta da güçlük yaşamaktadır. Bu gerilemenin en önemli nedeni üniversitelerin nitelikli araştırma çıktısı üretememeleridir. Yükseköğretim çalışmaları literatüründe sadece kamu kaynaklarıyla yönetilen devlet üniversitelerinin "araştırma odaklı strateji ve politikaları" uygulamak için nasıl bir yol izleyebilecekleri ve somut olarak neler yapmaları gerektiğini ele alan sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu eksiklikten hareketle bu çalışmada Akdeniz Üniversitesinin araştırma odaklı üniversite olma stratejilerini etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulayan, Ar-Ge alanında yeni oluşan ve gelişen koşullara hızla uyum sağlayan, stratejiler geliştiren ve üniversitenin nitelikli bilimsel bilgi üretme kapasitesine en üst düzeyde katkı sağlamak için oluşturulan Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu'nun (ARGEK) deneyimleri incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmada; araştırma odaklı üniversiteye yönelik kurumsallaşmanın nasıl sağlandığı, oluşturulan politika hedeflerine yönelik gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen uygulamalar ile 2017-2020 politikalarının araştırma çıktılarına etkisi ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Çalışma özellikle kamu araştırma bütçesi ile üniversitelerin araştırma çıktılarının nasıl geliştirilebileceği ve bir kurulun araştırma çıktılarını geliştirmede nasıl bir rol oynayabileceği noktasında önemli bilgiler sağlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Akdeniz Üniversitesi, Ar-Ge, araştırma üniversitesi, üniversite
Makalenin atıf künyesi: Gürpınar, E., Özkan, B., San, B. T., Alpsoy, E., Çelik-Özenci, Ç., Karadağ, E., Erkuş, H., & Kitapçı, O. (2021). Akdeniz Üniversitesinin araştırma odaklı üniversite olma süreci: Kurumsal yapılanma, hedefler, faaliyetler ve çıktılar. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 174-184.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.