banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 1, Ağustos 2021,
Sayfa: 297-308
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 28 Mayıs 2020; Kabul tarihi: 6 Aralık 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 9 Temmuz 2021
doi:10.2399/yod.20.744643; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Üniversitelerin Akademik Performansı Üzerindeki Etkisi
Erol Tekin ORCIDID (E-mail)
Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Kastamonu
Özet
Çalışmanın amacı girişimcilik ve yenilikçiliğin üniversitelerin performansları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla çalışmada, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks (GYÜE) sıralamasında yer alan üniversitelerin 2012-2017 yıllarına ait panel veri seti kullanılmıştır. Bu kapsamda girişimcilik verileri TÜBİTAK-GYÜE, akademik performans verileri ise URAP raporlarından elde edilmiştir. Elde edilen veriler panel regresyon yönetimi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları girişimci ve yenilikçi üniversitelerin akademik başarılarının daha yüksek olduğuna kanıt sağlamaktadır. Bununla birlikte girişimcilik ve yenilikçiliğin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, iş birliği ve etkileşim ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutlarının üniversitelerin akademik performansını olumlu ve anlamlı yönde etkilediği görülmektedir. Fakat girişimcilik ve yenilikçiliğin fikri mülkiyet havuzu boyutunun negatif ve anlamlı bir etkisi tespit edilmiştir. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün ise üniversitelerin akademik performansı üzerinde etkisi tespit edilememiştir. Çalışma girişimciliğin üniversitelerin akademik performansı üzerindeki etkisini ele alan öncü bir çalışma olarak akademik alanyazına katkı sunmaktadır. Ayrıca üniversitelerin konum tercihlerini yaparken eğitim-öğretim ve araştırmacı kimliklerinin yanına girişimciliği de eklemeleri gerekliliğini ortaya koyması açısından önemli bir çalışmadır.
Anahtar Sözcükler: Girişimcilik ve yenilikçilik, TÜBİTAK indeksi, Türkiye genel sıralaması, URAP, üniversite performansı
Makalenin atıf künyesi: Tekin, E. (2021). Girişimcilik ve yenilikçiliğin üniversitelerin akademik performansı üzerindeki etkisi. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 1), 297-308.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.