banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 1, Ağustos 2021,
Sayfa: 309-320
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 29 Mayıs 2020; Kabul tarihi: 6 Aralık 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 29 Haziran 2021
doi:10.2399/yod.20.744889; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Salgını Dönemindeki Uzaktan Eğitim Deneyimine Yönelik Algıları
Gökhan Savaş ORCIDID (E-mail)
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara
Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Covid-19 salgını dönemindeki uzaktan eğitim deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerini ortaya çıkarmaktır. Tarama çalışması deseninde tasarlanan bu çalışma kapsamında çevrimiçi örnekleme tekniği kullanılarak 26 Nisan 2020 - 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye'nin her coğrafi bölgesindeki farklı üniversitelerden 3861 üniversite öğrencisinden çevrimiçi ortamda veri toplanmıştır. Çalışma kapsamında, öğrencilerin uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri betimsel analizlerle sunulmuştur. Sonrasında, uzaktan eğitime odaklanma zorluğunda etkili olan değişkenlerin ki-kare testlerini içeren çapraz tablolar ile birlikte uzaktan eğitimin verimliliğini değerlendirmede etkili olan faktörlere ilişkin regresyon analizi sunulmuştur. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun uzaktan eğitime odaklanma zorluğu yaşadıkları ve bunun cinsiyet, evde egzersiz yapma sıklığı ve üniversite türü ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin, uzaktan eğitimin verimliliğini değerlendirmede etkili olan faktörler arasında yaş, ailenin sosyo-ekonomik durumu, üniversite türü, aileyle birlikte yaşam, odaklanma sorunu, fiziksel aktivite sıklığı ve Covid-19'un negatif psikolojik etkileri yer almıştır.
Anahtar Sözcükler: Covid-19, uzaktan eğitim deneyimi, üniversite öğrencileri, yükseköğretim
Makalenin atıf künyesi: Savaş, G. (2021). Üniversite öğrencilerinin Covid-19 salgını dönemindeki uzaktan eğitim deneyimine yönelik algıları. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 1), 309-320.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.