banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 1, Ağustos 2021,
Sayfa: 331-343
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 3 Şubat 2019; Kabul tarihi: 5 Ekim 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 10 Mayıs 2021
doi:10.2399/yod.20.521417; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Havacılık Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Mesleki Staj Deneyimlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
Volkan Yavaş ORCIDID, Armağan Macit ORCIDID, Rüstem Barış Yeşilay ORCIDID (E-mail)
Ege Üniversitesi, Havacılık Meslek Yüksekokulu, İzmir
Özet
Sivil havacılık alanı doğası gereği yüksek düzeyde nitelikli personele ihtiyaç duyan, dinamik ve sürekli gelişen bir sektör olarak kabul edilmektedir. Bu alanda eğitim gören öğrencilerin üniversitelerde aldıkları teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitime yönelik uygulamaların olması da oldukça önemlidir. Mesleki staj, bu pratik uygulamalara cevap verebilecek ve öğrencilerin sektör ile ilgili bilgi ve tecrübelerini artıracak en önemli süreçlerden biridir. Bu açıdan hem sektör temsilcilerinin potansiyel çalışanlarını değerlendirmeleri, hem de öğrencilerin gelecek çalışma alanları hakkında değerlendirme yapabilmeleri açısından kritik bir rol üstlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, havacılık alanında eğitim gören öğrencilerin mesleki staj deneyimlerini "kişisel değerlendirme, staj deneyimi, çalışma ortamı ve üniversite ile ilişki" başlıkları altında değerlendirmektir. Yöntem olarak Türkiye'deki sivil havacılık eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında saha araştırması yapılarak toplamda 19 üniversite ve 5 farklı havacılık bölümünden 229 öğrenci üzerinden anket formu ile veri toplanmış ve ilgili hipotezler test edilmiştir. Araştırmada öne sürülen 5 hipotezin 4'ü için pozitif ve anlamlı bir ilişki ortaya konmuştur. Genel anlamda araştırmaya katılan stajyer öğrencilerin staj memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu ortaya konmuş ancak staj deneyimine dair dikkate alınması gereken birtakım unsurlar olduğu da belirtilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Havacılık, öğrenci değerlendirmesi, staj
Makalenin atıf künyesi: Yavaş, V., Macit, A., & Yeşilay, R. B. (2021). Havacılık alanında eğitim gören öğrencilerin mesleki staj deneyimlerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 1), 331-343.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.