banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 1, Ağustos 2021,
Sayfa: 344-362
Kavramsal Araştırma
Geliş tarihi: 22 Kasım 2018; Kabul tarihi: 4 Mart 2021; Çevrimiçi yayın tarihi: 4 Mayıs 2021
doi:10.2399/yod.21.210226; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Yeni Nesil Üniversite: Bir Model Önerisi
Metin Toprak1 ORCIDID (E-mail), Yüksel Bayraktar2 ORCIDID, Armağan Erdoğan3 ORCIDID, Deniz Kolat4 ORCIDID, Mehmet Şengül5 ORCIDID
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul
3Beykoz Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, İstanbul
4Batman Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Batman
5Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Rektörlük, Hatay
Özet
Bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikteki insan kaynağının ana mecrası olan üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetleriyle, ekonomik büyümeye ve toplumsal gelişmeye pozitif etkisini güçlendirmek için, üniversite kurumunda yapısal ve işlevsel yeniden yapılandırma çabaları, son çeyrek asırda giderek artmıştır. Günümüzde Anglo-Sakson ve Uzak Doğu ülkeleri, bu çerçevede en başarılı üniversite örneklerine sahipken; ülkeye göre önemli farklılaşma göstermekle birlikte, Avrupa üniversiteleri ikinci sırada performans göstermektedir. Türkiye'nin Avrupa Yükseköğrenim Alanındaki reformları uygulaması, Avrupa Birliği üyeliğine aday olması ve Avrupa Konseyi Kültür Konvansiyonunu ilk imzalayan ülkelerden biri olması dolayısıyla, bir yükümlülüktür. Bu çalışmada, yeni nesil tematik-teknik bir üniversite için Avrupa üniversite reform gündemiyle uyumlu bir organizasyon ve işletim modeli tasarlanmıştır. Geliştirilen modelin Yükseköğretim Kurulunun tematik ve bölgesel kalkınma odaklı üniversite sınıflaması ile uyumluluğu gözetilmiştir. Bu çalışmada önerilen üniversite modelinde, organizasyonel ve işlevsel konfigürasyon bakımından beş yenilikten bahsedilebilir: (i) Yeni nesil üniversitenin eğitim, araştırma ve toplumsal fayda misyonu ile mezun profili, (ii) Politika geliştirme ve uygulama ofisleri, (iii) Üniversite ekosistemi istişare ve yönlendirme kurulu ve diğer komiteler ve kurullar, (iv) Konsept dersler ve markalı dersler, (v) Önceki öğrenmenin tanınması, (vi) Ortak eğitim modeli ve çözüm ortaklıkları.
Anahtar Sözcükler: Bologna süreci, dijital üniversite, endüstri 4.0, üniversite 4.0, yeni nesil üniversite
Makalenin atıf künyesi: Toprak, M., Bayraktar, Y., Erdoğan, A., Kolat, D., & Şengül, M. (2021). Yeni nesil üniversite: Bir model önerisi. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 1), 344-362.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.