banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 1, Ağustos 2021,
Sayfa: 363-372
Örnek Olay
Geliş tarihi: 16 Ocak 2019; Kabul tarihi: 4 Eylül 2021; Çevrimiçi yayın tarihi: 29 Haziran 2021
doi:10.2399/yod.21.512767; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Üniversite Öğrencilerinin Anadili İngilizce Olan ve Türk Yabancı Dil Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Dair Algıları: Kültürel Bir Bakış Açısı
Şöheyda Göktürk ORCIDID, Elif Abat ORCIDID (E-mail), Özlem Şişmanoğlu Kaymaz ORCIDID
Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kocaeli
Özet
Kültür ile yakından ilişkili olan sınıf yönetimi süreci, etkili öğretimin önemli bir unsurudur. Bu araştırmada Türk üniversite öğrencilerinin kendi kültürlerinden ve diğer kültürlerden (Kuzey Amerika ve İngiltere) öğretmenlerinin sınıf yönetimi uygulamalarına dair algıları incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı, öğrencilerin ve öğretmenlerin kültürel altyapılarının sınıf yönetimi uygulamalarına ve öğrencilerin bu yöndeki beklentilerine nasıl yansıdığının anlaşılmasıdır. Araştırma, araçsal durum çalışması deseninde nitel bir çalışma olup veriler sınıf gözlemi ve odak grup yöntemi ile büyük bir devlet üniversitesinin Yabancı Diller Yüksekokulunda eğitim gören 53 öğrenciden beşi Türk, beşi yabancı 10 öğretim görevlisine ilişkin olarak elde edilmiştir. Araştırma bulguları, Türk ve yabancı öğretmenlerin sınıf disiplini, öğrenci-öğretmen ilişkisi ve pedagojik uygulamalar açısından farklı algılandığını ortaya koymuştur. Bulgular ayrıca öğrencilerin disiplin ve öğretme yöntemlerine ilişkin beklentilerinin de kültürel özelliklere göre değişiklik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Araştırma bulguları sınıf yönetimi ve kültürün etkileşimini göstermesi ve geniş çaplı yapılacak nicel araştırmalara ön veri kazandırması açısından önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Kültürel değerlere duyarlı eğitim, kültürlerarası eğitim, öğrenci algıları, öğrenci beklentileri, öğretimde kültürel farklılıklar, sınıf yönetimi
Makalenin atıf künyesi: Göktürk, Ş., Abat, E., & Şişmanoğlu Kaymaz, Ö. (2021). Students' perceptions of classroom management practices of native and local foreign language teachers in a Turkish university: A cultural perspective. <Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 1), 363-372.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.