banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 375-386
Derleme
Geliş tarihi: 5 Şubat 2020; Kabul tarihi: 10 Ocak 2021; Çevrimiçi yayın tarihi: 14 Ağustos 2021
doi:10.2399/yod.21.685313; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Türk Yükseköğretim Alanı İçin Gerekli Bir Kavram: "Rekabet"
Oya Tamtekin Aydın ORCIDID (E-mail)
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Bölümü, İstanbul
Özet
2000 yılında 71 üniversitesi ve 1.500.000 üniversite öğrencisi olan Türkiye, bugün, 200'den fazla üniversitesi ve 7 milyonun üzerinde öğrencisi olan geniş bir yükseköğretim alanına sahiptir. Yaşanan bu sayısal genişleme, birtakım avantajlar sağladığı gibi bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Genel anlamda en büyük problem "kalite" konusunda ortaya çıkmaktadır. Kalitenin bu genişlemeye paralel bir şekilde gelişim gösterip göstermediği, düşünülmesi gereken en önemli hususlardan birisidir. Bu makale ile Türkiye'de yükseköğretim alanında yaşanan niceliksel gelişmenin, niteliksel bir gelişme ile desteklenebilmesi için yükseköğretim kurumlarının "rekabet" konusuna odaklanması gerektiği vurgulanmıştır. Bunun için, öncelikle, Türkiye yükseköğretim alanı geçmişten günümüze genel bir çerçeve içerisinde ele alınmıştır. Sonra, "rekabet" kavramının Türkiye yükseköğretim alanı için önemi vurgulanarak literatürdeki iki temel rekabet kuramı incelenmiştir. Ardından, bu kuramların yükseköğretim alanında nasıl karşılık bulabileceği literatür çerçevesinde değerlendirilmiş ve bu değerlendirme sonucu elde edilen faktörler ile teorik bir model ortaya konulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Kaynak Temelli Yaklaşım, Porter Beş Güç Modeli, rekabet, rekabet avantajı, stratejik yönetim, yükseköğretimde performans ölçütleri, yükseköğretimde rekabet analizi
Makalenin atıf künyesi: Aydın, O. T. (2021). Türk yükseköğretim alanı için gerekli bir kavram: "Rekabet". Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 375-386.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.