banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 387-400
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 31 Ekim 2019; Kabul tarihi: 5 Mayıs 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Ağustos 2021
doi:10.2399/yod.20.640377; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Toplumsal Cinsiyet Dersinin Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Tutumları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Medya Okuryazarlığı Becerileri Üzerine Etkisi
Gülten Koç1 ORCIDID (E-mail), Çiğdem Yücel Özçırpan1 ORCIDID, Füsun Terzioğlu2 ORCIDID, Şahika Şimşek Çetinkaya3 ORCIDID, Fatma Uslu-Şahan1 ORCIDID, Rabiye Akın Işık1 ORCIDID , Simge Evrenol Öçal4 ORCIDID , Cansu Akdağ Topal1 ORCIDID , Merve Mert Karadaş1 ORCIDID , Sevda Yıldırım Hamurcu1 ORCIDID , Pınar Uzunkaya Öztoprak1 ORCIDID , Ayşe Sevim Akbay Kısa5 ORCIDID , İlknur Atasever1 ORCIDID , Safiye Özkan6 ORCIDID , Beril Nisa Yaşar7 ORCIDID , Esra Başkaya8 ORCIDID
1Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
2Atılım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
3Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Kastamonu
4Izmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir
5Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Isparta
6Amasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Amasya
7Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Mardin
8Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
Özet
Araştırmada, üniversite öğrencilerine seçmeli olarak verilen Toplumsal Cinsiyet dersinin öğrencilerin toplumsal cinsiyet tutumuna, eleştirel düşünme eğilimine ve medya-okuryazarlığı becerisine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu çalışma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde Toplumsal Cinsiyet dersini alan 74 ve dersi alanlarla benzer özellikte olan ve dersi almayan 70 öğrenci oluşturmuştur. Sömesterin ilk haftasında yapılan ön test ve son haftasında yapılan son test değerlendirmelerinde, her iki grupta bulunan öğrencilere Öğrenci Bilgilendirme Formu, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ), Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (EDEÖ), Medya Okuryazarlığı Ölçeği (MOÖ) uygulanmıştır. Toplumsal Cinsiyet dersini alan öğrencilere dönem sonunda Ders Memnuniyeti Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Toplumsal cinsiyet dersi alan öğrencilerin dersin sonunda TCRTÖ puanlarının arttığı (ön test: 98.90±12.18, son test: 104.42±11.28; p<0.05), her iki grubun TCRTÖ ön test toplam puan ortalamalarının benzer olmasına rağmen, son test toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan önemli fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Bu sonuçlar doğrultusunda; öğrencilerde toplumsal cinsiyet farkındalığı kazandırılmasında, müfredata Toplumsal Cinsiyet dersinin entegre edilmesi ve öğrencilerde eleştirel düşünme eğiliminin ve medya okuryazarlığı becerisinin geliştirilmesi amacıyla daha kapsamlı ve uzun süreli çalışmaların yapılması önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Eleştirel düşünme, medya okuryazarlığı, mesleki eğitim, toplumsal cinsiyet rolü, tutum
Makalenin atıf künyesi: Koç, G., Yücel Özçırpan Ç., Terzioğlu, F., Simşek Çetinkaya, Ş., Fatma Uslu-Şahan, F., Akın Işık, R., ... Bükecik, E. (2021). The effect of a gender course on the gender attitudes, critical thinking dispositions, and media literacy skills of university students. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 387-400.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.