banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 401-408
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 23 Ekim 2019; Kabul tarihi: 8 Eylül 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 9 Temmuz 2021
doi:10.2399/yod.20.637362; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Üniversitelerin Kadın Yurtlarında Yaşanan Başlıca Problemler ve Ruh Sağlığı ile İlişkisi
Müge Yukay Yüksel1 ORCIDID, Alperen Şenol2 ORCIDID (E-mail), Tarık Buran3 ORCIDID
1Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul
3Özel Istanbul International School, İstanbul
Özet
Üniversite öğrencilerinin karşılaştıkları sorunların taranması ve tespiti, kaynağının bulunması ve bu sorunlara sebep olan değişkenlerin anlaşılması kişilerin ruh sağlığı açısından oldukça önemlidir. Üniversite yaşamı birçok risk faktörüne açık bir ortam olup, özellikle kadınlar için bu sürecin daha zorlu geçtiği birçok araştırmada bulgulanmıştır. Bu çalışmanın amacı üniversite yurtlarında kalan kadın öğrencilerin problemlerini kapsamlı bir şekilde taramak ve bu problemlerle ilişkili olduğu düşünülen alanlarda ilişkisel bir analiz çalışması yapmaktır. Buna ek olarak üniversite öğrencilerinin depresyon, anksiyete, stres ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin, öğrencilerin yaşadığı çeşitli problem alanları tarafından ne oranda yordandığını belirlemek amaçlanmıştır. 122 Kadın öğrencinin katıldığı araştırmada "Yeni Geliştirilen Problem Tarama Envanteri", "Depresyon-Anksiyete-Stres Ölçeği (DAS-21)" ve "Psikolojik İyi Oluş Ölçeği" kullanılmıştır. Aşamalı regresyon analizi sonucunda özellikle kişisel algı ve duygu durumu problemlerinin, bağımlı değişkenlerin anlamlı yordayıcısı olması bu alanda yaşanılan problemlerin önemine dikkat çekmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular üniversite yurtlarında kalan kadınlar üzerinde yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar bağlamında tartışılmış, öneriler ve sınırlılıklar sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Depresyon, kaygı, öğrenci yurdu, problem tarama, psikolojik destek, psikolojik iyi oluş, stres, üniversite öğrencisi
Makalenin atıf künyesi: Yukay Yüksel, M., Şenol, A., & Buran, T. (2021). Üniversitelerin kadın yurtlarında yaşanan başlıca problemler ve ruh sağlığı ile ilişkisi. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 401-408.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.