banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 438-444
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 6 Aralık 2019; Kabul tarihi: 5 Ekim 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 14 Ağustos 2021
doi:10.2399/yod.20.656321; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarına Göre Bilimin Doğasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Sinem Dinçol Özgür ORCIDID (E-mail), Senar Temel ORCIDID
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara
Özet
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları ile bilimin doğasına yönelik görüşlerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sahip oldukları olası bilimsel epistemolojik inançlarına göre bilimin doğasına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 161 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği ve Bilimin Doğası Görüş Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; öğrencilerin %88.2'sinin geleneksel bilim anlayışına, %11.8'inin ise geleneksel olmayan bilim anlayışına sahip oldukları, bilimin doğasına yönelik görüşleri çağdaş, geçişken ve naif olma durumuna göre incelendiğinde ise %49.7'sinin çağdaş, %50.3'ünün ise geçişken görüşe sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin bilimin doğasına yönelik görüşleri boyut ve toplam puanlarının geleneksel ve geleneksel olmayan bilim anlayışına sahip olmalarına göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Bu bulgu bilimin doğasına yönelik görüşler ile bilimsel epistemolojik inançlar arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Anahtar Sözcükler: Bilimin doğası, epistemolojik inançlar, görüş, üniversite öğrencileri
Makalenin atıf künyesi: Dinçol Özgür, S., & Temel, S. (2021). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarına göre bilimin doğasına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 438-444.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.