banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 461-472
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 7 Mayıs 2020; Kabul tarihi: 28 Ocak 2021; Çevrimiçi yayın tarihi: 30 Haziran 2021
doi:10.2399/yod.21.733689; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Açık ve Uzaktan Öğrenenlerin İstihdama Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Hakan Kılınç ORCIDID (E-mail), Hakan Altınpulluk ORCIDID, Mehmet Fırat ORCIDID
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı, Eskişehir
Özet
Dünya genelinde genç işsizlik oranlarının yükselmesi önemli bir problem olarak değerlendirilmektedir. İş kolları için ihtiyaç duyulan insan profilinin yetiştirilmesi sorumluluğundaki yükseköğretim kurumları, dijital teknoloji temelli, kapsamlı bir dönüşüm geçirmektedirler. Yaşanan bu dijital dönüşümün odağında ise açık ve uzaktan öğrenme yer almaktadır. Açık ve uzaktan öğrenme, özellikle çalışan yetişkin bireyler için giderek daha çok önem kazanmakta ve en güncel bilgilere ulaşmak için etkili bir yol haline gelmektedir. Kitlesel öğretim faaliyetlerini kapsayan açık ve uzaktan öğrenme, doğası gereği yüzyüze eğitimden daha fazla kişiye ulaşmakta ve bunun sonucunda daha fazla mezun vermektedir. Açık ve uzaktan öğrenmenin bu önemli özelliği de öğrenenlerin istihdamı konusunda farklı ülkelerdeki durumu da ortaya koyacak çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. Temel nitel araştırma modelinin kullanıldığı bu araştırmada, açık ve uzaktan öğrenenlerin istihdama yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında, Türkiye'den Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İngiltere'den İngiliz Açık Üniversitesi (Open University) ve Hindistan'dan Indira Gandi Ulusal Açık Üniversitesi (Indira Gandhi National Open University) mezunu 92 açık ve uzaktan öğrenenin istihdama ilişkin görüşleri analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizi sonucu; akran görüşleri, istihdama yönelik beklentiler, mezuniyet sonrası saygınlık kazanma, kariyer planlama, açıköğretimin iş kollarında çeşitlilik sağlaması, istihdam için tecrübe gerekliliği temalarına ulaşılmıştır. Çalışma sonunda gerek uygulamaya gerekse araştırmaya yönelik öneriler sıralanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Açık ve uzaktan öğrenme, açıköğretim, istihdam, öğrenen görüşleri, yükseköğretim
Makalenin atıf künyesi: Kılınç, H., Altınpulluk, H., & Fırat, M. (2021). Açık ve uzaktan öğrenenlerin istihdama yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 461-472.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.