banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 485-494
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 5 Ağustos 2019; Kabul tarihi: 12 Ocak 2021; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Ağustos 2021
doi:10.2399/yod.21.601721; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Psikolojik/Duygusal İyi Oluşta Geribildirimin Rolü: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma
Ali Murat Alparslan1 ORCIDID, Seher Yastıoğlu2 ORCIDID (E-mail), Ahmet Sait Özkul3 ORCIDID
1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, Burdur
2Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Burdur
3Süleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Isparta
Özet
Çalışmanın amacı araştırma görevlilerinin psikolojik ve duygusal iyi oluşları üzerinde içsel motivasyon ile birlikte geribildirimin rolünü incelemektir. Çalışma kapsamında uzman görüşleri, odak grup görüşmeleri ve pilot araştırma aracılığı ile örnekleme uyarlanmış Etkin Geribildirim Ölçeği geliştirilmiştir. Sonrasında anket yöntemi ile saha araştırması yapılmış, yapısal eşitlik modellemesi yaklaşımı ile akademik danışmanlardan (ADG) ve bölüm başkanlarının alınan geribildirimlerin (BBG) etkisini incelemek üzere 278 araştırma görevlisinin verisi üzerinde iki ayrı model test edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; BBG'nin araştırma görevlilerinin işyerinde duygusal iyi oluşuna, ADG'den daha fazla etkili olduğu görülmüştür. ADG ise araştırma görevlilerinin psikolojik iyi oluşlarına ve içsel motivasyonlarına, BBG'den daha fazla etki etmektedir. Her iki gruptan alınan geribildirimlerin hem psikolojik hem de duygusal iyi oluşu anlamlı ve yüksek düzeyde artıran içsel motivasyona etkisinin anlamlı ve önemli düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca iyi oluşlarda etkili olan geribildirim özellikleri; geribildirimde diyaloğa izin verilmesi, geliştirme ve yardım etme amaçlı yapılması, objektif olması, daha fazla olumlu olması ve çözüm önerisi içermesi olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Duygusal iyi oluş, geribildirim, içsel motivasyon, psikolojik iyi oluş
Makalenin atıf künyesi: Alparslan, A. M., Yastıoğlu, S., & Özkul, A. S. (2021). Psikolojik/duygusal iyi oluşta geribildirimin rolü: Araştırma görevlileri üzerinde bir araştırma. Yükseköğretim Dergisi, Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 485-494.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.