banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 508-520
Örnek Olay
Geliş tarihi: 20 Ocak 2020; Kabul tarihi: 12 Ocak 2021; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Ağustos 2021
doi:10.2399/yod.21.676801; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Doktora Öğrencilerinin Danışmanlarının Yetkinlikleri Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi
Hasan Tutar1 ORCIDID, Mehmet Altınöz2 ORCIDID, Sevilay Güler3 ORCIDID (E-mail)
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bolu
2Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Bolu
3Bağımsız Araştırmacı, Yönetim ve Organizasyon Uzmanı, Sakarya
Özet
Bu araştırmada doktora öğrenimlerinin tez aşamasında bulunan öğrencilerin, kendilerine danışmanlık yapan öğretim üyelerinin "temel yetkinlik", "teknik yetkinlik" ve "yönetsel yetkinlik" özellikleri konusundaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması (örnek olay) deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme tekniklerinden ölçüt örnekleme tekniğine göre belirlenmiş, veriler 15 kişilik bir çalışma grubundan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma verileri içerik analizine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcı öğrencilerin bazıları teknik, yönetsel ve temel yetkinlikler itibarıyla danışmanlarını yetersiz görürken, bazı öğrencilerin öğretim üyelerinin yetkinlikleri konusunda kanaatlerinin olumlu olduğu anlaşılmaktadır. Öğrenciler birbirleriyle doğrudan ve sosyal medya üzerinden iletişim kurarak danışmanlık süreçlerinin nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi olabilmekte ve kendi durumlarını ötekine göre değerlendirebilmektedirler. Araştırmanın danışmanlık kurumunun etkinliği konusunda bir kanaatin ortaya çıkarılmasına katkısı nedeniyle özgün ve önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Danışmanlık, doktora öğrencisi, eğitim, eğitim yönetimi, yetkinlik yönetimi
Makalenin atıf künyesi: Tutar, H., Altınöz, M., & Güler, S. (2021). An analysis of PhD students' views on the competencies of their supervisors. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 508-520.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.