banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 521-536
Örnek Olay
Geliş tarihi: 12 Mart 2020; Kabul tarihi: 10 Ekim 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Ağustos 2021
doi:10.2399/yod.20.702064; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Türkiye'de Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (KAÇD) ve Türk Yükseköğretimi Bağlamında Bir Değerlendirme
Aras Bozkurt1 ORCIDID (E-mail), Serpil Koçdar1 ORCIDID, Kürşat Çağıltay2 ORCIDID, Sezin Eşfer2 ORCIDID, Berkan Çelik3,4 ORCIDID, Selçuk Karaman5 ORCIDID, Engin Kurşun6 ORCIDID
1Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı, Eskişehir
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara
3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
4Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Van
5Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara
6Atatürk Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM), Erzurum
Özet
Açık ve uzaktan öğrenme günümüze kadar eğitimde açıklık felsefesi ekseninde evrilmiş ve bu düşünce ekseninde farklı yaklaşımlardan faydalanmıştır. Türkiye'de de bu gelişmelerin bir yansıması olarak farklı Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (KAÇD) platformları ortaya çıkmıştır. Bu düşünceler bağlamında bu çalışmanın genel amacı Türkiye'de sunulan KAÇD'leri Türk yükseköğretimi bağlamında incelemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel tekli durum deseni benimsenmiş; Akadema, AtademiX ve Bilgeİş platformları incelenmiştir. Araştırma bulguları KAÇD'lerin eğitimde fırsat eşitliği, eğitimin demokratikleşmesi ve bilginin özgürleşmesi gibi evrensel kavramlara ülkemiz bağlamında hizmet ettiğini göstermektedir. Bunun yanında küreselleşen dünyada ve dijital bilgi çağında yaşanan dönüşümlere paralel olarak değişime uyum sağlamak; toplum, sektör ve üniversite arasında iletişim ve iş birliği kanallarını güçlendirmek; yükseköğretim kurumlarının operasyonel kabiliyetini farklı öğrenme alanlarında da attırarak kapsayıcı bir yaklaşımla sosyal adaleti sağlamak gibi rollerin güçlenmesine katkı sağladığı görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Açık ve uzaktan öğrenme, dijital dönüşüm, eğitimde açıklık, kitlesel açık çevrimiçi dersler, yükseköğretim
Makalenin atıf künyesi: Bozkurt, A., Koçdar, S., Çağıltay, K., Eşfer, S., Çelik, B., Karaman, S., & Kurşun, E. (2021). Türkiye'de kitlesel açık çevrimiçi dersler (KAÇD) ve Türk yükseköğretimi bağlamında bir değerlendirme. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 521-536.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.