banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 537-549
Örnek Olay
Geliş tarihi: 8 Ocak 2020; Kabul tarihi: 29 Mart 2021; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Ağustos 2021
doi:10.2399/yod.21.672064; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Analizi
Burçin Tutcu ORCIDID (E-mail)
Akdeniz Üniversitesi, Korkuteli Meslek Yüksekokulu, Antalya
Özet
Küreselleşme ve teknolojide meydana gelen değişimler, diğer sektörlerde olduğu gibi eğitim sektöründe de rekabet koşullarını ağırlaştırmıştır. Rekabette meydana gelen bu değişimler eğitim kurumlarının kar marjlarını azaltmıştır. Kurumlar, bu koşullarda sahip oldukları pazar payını koruyabilmek ve varlıklarını devam ettirebilmek için maliyet yönetimine önem vermek zorunda kalmışlardır. Maliyet yönetimi günümüzde, muhasebenin alt sistemlerinden biri olmaktan çıkıp, işletme yönetiminin temel görevleri arasında yerini almıştır. Yükseköğretim kurumlarının da amaçlarına ulaşmaları, uzun vadeli stratejilerini geliştirmeleri, varlıklarını devam ettirebilmeleri için kıt kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Kaynakların kimler tarafından ne ölçüde hangi sürede kullanıldığı doğru saptanmalıdır. Bu işleyiş içerisinde elde edilen çıktılar kontrol edilmeli ve doğru şekilde yorumlanmalıdır. Örnek olay yöntemiyle yapılan bu çalışma, İstanbul'da eğitim veren bir Vakıf Yükseköğretim Kurumunun Meslek Yüksekokulunda uygulanmıştır. Çalışmanın amacı vakıf meslek yüksekokullarında hizmet üretim süreçlerini farklı maliyetleme yöntemleriyle incelemek ve çıkan sonuçları karşılaştırmaktır. Bu bağlamda, vakıf meslek yüksekokulunun 2016-2017 hesap dönemine ait maliyetleri geleneksel maliyetleme yöntemi ve sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi ile hesaplanmıştır. Bu iki yöntem, program maliyetlerini doğru şekilde hesaplayabilmeleri açısından karşılaştırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Stratejik maliyet yönetimi, sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme, yükseköğretim kurumları
Makalenin atıf künyesi: Tutcu, B. (2021). Vakıf yükseköğretim kurumlarında sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin analizi. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 537-549.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.