banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 550-562
Örnek Olay
Geliş tarihi: 27 Kasım 2019; Kabul tarihi: 8 Ocak 2021; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Ağustos 2021
doi:10.2399/yod.21.651685; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Öğretim Elemanlarının Akademik Sinerjiye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Bünyamin Han1 ORCIDID (E-mail), Behçet Oral2 ORCIDID
1Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Dumlupınar Meslek Yüksekokulu, Kütahya
2Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Diyarbakır
*Bu çalışma, 10-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulan çalışmanın geliştirilmiş halidir.
Özet
Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin akademik sinerjiye ilişkin görüşlerini incelemektir. Akademik sinerji, iki veya daha çok akademisyenin birlikte çalışarak tek tek elde edecekleri verimden daha fazlasını elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerini birleştirerek tek başlarına sarf edecekleri aynı emekle daha fazla verim/çalışma (yayın, makale, bildiri, proje vb.) elde etmeleri için neler yapabilecekleri bu araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırma kapsamında bir kamu üniversitesinde görevli 21 öğretim elemanı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre akademik olarak yüksek ya da düşük unvanlı olmanın ortak çalışma yapma isteği üzerinde önemli bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Akademisyenler "akademik birikime sahip" meslektaşlarını ortak çalışmalar için daha çok tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca araştırmada; akademisyenlerin iş birliğine açık olması, sorumluluk ve samimi ilişkilere sahip olması gibi olumlu kişisel özelliklerinin ortak çalışmalar için önemli kriterler olarak dikkate alındığı ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçları, akademisyenlerin çoğunluğunun bireysel çalışmalara nispeten ortak çalışmaları daha fazla tercih ettiklerini göstermektedir. Yine akademisyenler, ortak çalışmaları verimi artırma ve eksikliklerini tamamlamaya katkı sağlama gibi özelliklerinden dolayı tercih etmektedirler. Akademisyenlerin çoğu YÖK'ün akademik teşvik uygulamasının akademik sinerjiyi geliştirerek ortak çalışmaları ve birlikte çalışma isteğini artırdığını ancak bu uygulamanın çalışma sayısını artırmakla birlikte çalışmaların niteliğini düşürdüğünü ve etik dışı davranışlara yol açtığını ifade etmişlerdir. Araştırmanın sonunda akademisyenlerin ortak bilimsel çalışmalar yaparak aralarında akademik sinerji oluşturabilmesi için çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Akademik sinerji, akademisyen, ortak çalışma, öğretim elemanları
Makalenin atıf künyesi: Han, B., & Oral, B. (2021). Öğretim elemanlarının akademik sinerjiye ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 550-562.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.