English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Editörler
Yunus Söylet,
Recep Öztürk,
Salih Murat Akkın,
Süphan Nasır
2018 Cilt 8
 
  Tanım
  Amaç ve Hedef
  Editör Kurulu
  Yazı Değerlendirme
  Telif Hakları
  Abonelik
  Yayın Künyesi
  İletişim
   
Deomed Yayıncılık
  Tanım

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği’nin (YÖSAD) yayın organı olan Yükseköğretim Dergisi (p-ISSN 2146-796X; e-ISSN 2146-7978), yılda üç kez yayımlanan, disiplinlerarası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve hem basılı hem de elektronik sürümleri bulunan derginin içeriğini yükseköğretim ile ilgili konular oluşturur. Elektronik sürüm çevrimiçi (online) açık erişim dergi olarak yayımlanmaktadır. Yükseköğretim Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT), ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, EBSCO (Academic Search Complete), ASOS Index ve Google Scholar tarafından dizinlenmektedir.

  Amaç ve Hedef

Yükseköğretim Dergisinin amacı Türkiye ve dünyada yükseköğretime ilişkin temel yapısal özelliklerin değerlendirildiği, uygulamalar açısından ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkların irdelendiği, karşılaşılan temel sorunların incelendiği ve çözümlerine yönelik önerilerin ortaya konduğu bilimsel bir platform oluşturmaktır. Dergi böylelikle yükseköğretimde uygulanabilir, sürdürülebilir, inovatif ve stratejik yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayacak akademik bir arşiv yaratmayı hedeflemektedir.

  Editör Kurulu

Editörler

Yunus Söylet (İstanbul Üniversitesi, Emekli, İstanbul)

Recep Öztürk (İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul)

Salih Murat Akkın (SANKO Üniversitesi, Gaziantep)

Süphan Nasır (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Bilimsel Danışma Kurulu*

Ural Akbulut (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Ahmet Araman (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

İsmail Hakkı Aydın (İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul)

Ayşen Bakioğlu (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

Ronald Barnett (Londra Üniversitesi, Londra, İngiltere)

Sema Birler (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Melih Bulu (İstinye Üniversitesi, İstanbul)

Feyza Çinicioğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Feyza Darendeliler (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Beril Dededoğlu (Galatasaray Üniversitesi, İstanbul)

Tuncay Döğeroğlu (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir)

Muzaffer Elmas (Sakarya Üniversitesi, Sakarya)

Nihat Erdoğmuş (İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul)

Üstün Ergüder (Sabancı Üniversitesi, İstanbul)

Atilla Eriş (İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul)

Durmuş Günay (Maltepe Üniversitesi, İstanbul)

Erkan İbiş (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Yüksel Kavak (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Basarab Nicolescu (Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Paris, Fransa)

Mahmut Özer (Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak)

Tunçalp Özgen (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Daniel P. Resnick (Carnegie Mellon Üniversitesi, Pittsburgh, PA, ABD)

Jamil Salmi (Dünya Bankası, Washington DC, WA, ABD)

Abdullah Sonsuz (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Ayşe Soysal (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul)

Bahri Şahin (Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul)

Jandhyala B. G. Tilak (Ulusal Eğitim Planlama ve Yönetim Üniversitesi, Yeni Delhi, Hindistan)

Orhan Uzun (Bartın Üniversitesi, Bartın)

Hans Weiler (Stanford Üniversitesi, Stanford, CA, ABD)

Hasan Yazıcı (İstanbul Üniversitesi, Emekli, İstanbul)

Nuran Yıldırım (Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul)

Akiyoshi Yonezawa (Nagoya Üniversitesi, Nagoya, Japonya)

*İsimler soyadı sırasına göre sıralanmıştır.

  Yazı Değerlendirme

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden hazırlanan yazılar, tamamı yayınlanmamış olmak koşuluyla dergiye gönderilebilir. Gelen yazılar Editör Kurulu tarafından ön incelemeden geçirilir. Derginin yayın amacına uygun olmayan yazılar doğrudan reddedilebilir ya da hakem değerlendirmesine alınmadan yayın amacına ve yayın kurallarına uygun hale getirilmesi amacıyla yazara geri gönderilir. Dergi kapsamına uygun görülen yazılardan özgün araştırma yazısı, derleme ve örnek olay çalışması sınıfı yazılar hakem değerlendirme (eş değerlendirme/ peer review) sürecine girerler. Editör Kurulu, hakem yorum ve önerileri doğrultusunda dergiye gönderilen yazıların yayına hazırlanması aşamalarında gerekli gördüğü düzeltme ve değişiklikleri önermeye yetkilidir. Eş değerlendirme sürecinde gerekli düzelti aşamalarını geçtikten sonra sayfa düzeni yapılıp yayına hazır hale getirilen yazıların provası, son baskı onayı için ilgili (yazışmaların yapıldığı) yazara gönderilir.

  Telif Hakları

Yükseköğretim Dergisi, bünyesinde yayınlanan yazıların fikirlerine resmen katılmaz, basılı ve çevrimiçi sürümlerinde yayınladığı hiçbir ürün veya servis reklamı için güvence vermez. Yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Yazılarla birlikte gönderilen resim, şekil, tablo vb. unsurların özgün olması ya da daha önce yayınlanmış iseler derginin hem basılı hem de elektronik sürümünde yayınlanabilmesi için telif hakkı sahibinin yazılı onayının bulunması gerekir. Yazarlar yazılarının bütün yayın haklarını derginin yayıncısı Deomed Yayıncılık'a devrettiklerini kabul ederler. Yayınlanan içeriğin (yazı ve görsel unsurlar) telif hakları dergiye ait olur. Dergide yayınlanması uygun görülen yazılar için telif ya da başka adlar altında hiçbir ücret ödenmez ve baskı masrafı alınmaz; ancak ayrı baskı talepleri ücret karşılığı yerine getirilir.

Deomed Yayıncılık, yazarlardan devraldığı ve derginin çevrimiçi (online) sürümünde yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel açık erişimin (open access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) Lisansı aracılığıyla bedelsiz kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayınevinden yazılı izin alınması gereklidir.

  Abonelik

Basılı Sayı Yıllık Abonelik Bedeli (posta ücreti ve KDV içinde olarak): Kurumsal 120 TL, kişisel 90 TL'dir. Bu bedel abonelik yılı içerisinde yayınlanabilecek dergi eklerini kapsamamaktadır. Tek sayı fiyatı 40 TL'dir.

Adres Değişikliği: Eski ve yeni adres bilgilerinin 6 hafta öncesinden bildirilmesi rica olunur.

Abonelik İptali: İlgili abonelik yılının ilk sayısı postalanmadan önce bildirilmelidir.

Basılı sayı abonelik istekleri için lütfen tıklayınız.

  Yayın Künyesi

İmtiyaz Sahibi: Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd. Şti. adına İlknur Demirel

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Prof. Dr. Yunus Söylet

Yönetim Yeri: Gür Sok. 7/B 34724 Kadıköy, İstanbul

Yerel Süreli Yayın

  İletişim

Deomed Yayıncılık

Gür Sok. 7/B Fikirtepe 34720 Kadıköy, İstanbul

Tel: 0216 414 83 43

Faks: 0216 414 83 42

E-posta: Lütfen tıklayınız.

 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.